Oiu Sadam. 

Võrtsjärve külastuskeskus ja võrtsjärv.com

Galapa Creative Studio

Leader programm toetas Matkamees OÜ projekti „Gurmeekruiisid Võrtsjärvel“ järgmistes tegevustes:

Veebilehe ja trükiste kujundamine ja loomine, laeva renoveerimistööd nind seadmete soetamine.

 

Matkamees OÜ eesmärk on alustada gurmeekruiiside korraldamist Võrtsjärvel.

Väärtustame kohalikku toitu, muudame järveäärsed tegevused piirkonna

külalistele atraktiivsemaks. OÜ soetas Võrtsjärvel gurmeereiside korraldamiseks

12 kohalise laeva. Planeeritud tegevus on suunatud piirkonda saabuvate

külastajate teenindamiseks, kindlasti suuname turundustegevusi olulisel

määral välisturistidele. Teenus ei rõhu massiturismile vaid privaatsema kõrge

kvaliteediga teenuse osutamisele. I hooaja tegevuseesmärk on vähemalt 500-700

külalise teenindamine.